Loop Follow ShortcutsLoop Follow är en app av Jon Fawcett som hämtar data från Nightscout och visar i en iOS app.

Följ bygginstruktionerna i videon på github sidan.

Om du vill använda de exprimentella genvägarna så använd länkarna nedan.


Vid problem att installera genvägar:

  1. Kör en genväg i Shortcut/Genvägar appen.

Om du aldrig använt Genvägar så kan du ladda ner en från Apples exempel de finns under Galleri i Genvägar-appen

  1. Gå in i Inställningar appen och scrolla ner till Genvägar/Shortcuts
  2. Slå på Allow untrusted shortcuts/Tillåt ej betrodda genvägar


1.


Ladda ner Loop Follow och bygg från Xcode med hjälp av instruktionerna. Där det i videon nämns en github adress så använd länken nedan istället.


Om du inte får upp "Open in Xcode" när du klickar på Code knappen på GitHub så behöver du länka ditt konto i Xcode

2.


Öppna den här sidan i din telefon och ladda ner dessa fyra genvägar för iOS Shortcuts.

Fyll i Nightscout adress och lösenord för din Nightscout sida i alla fyra.

VIKTIGT!

Döp inte om dem.

3.


Kör appen i din telefon och testa genvägarna. Skriv ett inlägg i Looped - Sweden eller skicka ett mail om det är något problem

Fler shortcuts.


Här finns några andra nyttiga shortcuts


Vissa föredrar att logga dextrosol direkt till nightscout istället för i Loop. Detta för att Loop inte ska agera på de kolhydraterna. (För vissa fungerar det bättre att sätta ett högre target när det behövs dextrosol. Det får en prova vilket som passar bäst)


Den här genvägen loggar bara till Nightscout, vilket kan vara bra när en vill se att någon har agerat på ett lågt värde


Den här genvägen loggar manuella värden till Hälsa appen.

Vid tillexempel sensoruppvärmning så behöver Loop matas med värden från stick i fingret och då är den här genvägen ett smidigt sätt att göra det på.


Ska installeras på samma telefon som Loop körs på